Novinky

nedělní info 21. týden

 

 

17. - 21. 1.: 21. týden (lichý)

 

:

Provoz 6.00 – 16.30.

Beze změn, děti se netestují.

19. 1. Příprava předškoláků při účasti zákonných zástupců od 15.30 na téma Zrakové vnímání za dodržení hygienických podmínek. Zodpovídají Mgr. S. Holková a Mgr. R. Turková. 

 

:

I v tomto kalendářním roce navazuje doučování žáků, kteří mají problémy s učivem (nejen po distanční výuce, ale také v souvislosti s karanténami).

17. 1. Plošné testování žáků 1. – 9. r. (resp. další den v týdnu po návratu), ve svých třídách, nejlépe již od 7.20. Jedno testování v týdnu.

 

17. 1. Školní kolo olympiády z českého jazyka pro 8. – 9. r. (1. – 2. VH) , zodpovídá Mgr. I. Panáčková

 

18. 1. Čtenářské lekce s knihovnicí Lilianou Tyrlíkovou pro 2. ročník (2. VH)

 

18. 1. Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2021/20211 s knihovnicí Lilianou Tyrlíkovou pro 1. ročník (3. – 4. VH)

https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-20212022

 

20. 1. Pedagogická rada k uzavření hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

 

Aktuální info MŠMT k lyžařským výchovně výcvikovým kurzům (platí od 26. 12. 21)

 

Žák absolvuje nejdéle 72 hodin před započetím kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Netýká se dokončeného očkování, resp. prodělané nemoci v ochranné lhůtě.

 

Školní družina:

Ranní družina od 6.30. Provoz do 17.00.

 

Školní stravování - systém e-strava. Tento týden vybíráte ze dvou nabídek. Info u paní vedoucí ŠJ: 606 058 171. Pamatujte na odhlašování i v souvislosti s karanténami. Pro případ odpadnuvší „dvojky“ a „nevhodnosti“ jedničky doporučuji dohodnout se u paní vedoucí na alternativě (prosím jen u akutního problému s potravinou). 

 

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních MZ s účinností od 17. 1. 2022 pro školy a školská zařízení

 

Antigenní testování žáků 1x týdně. Testují se všichni žáci (očkovaní i ti, kteří jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci). Testování PCR metodou jednou za 7 dní.

 

Následky při pozitivním antigenním testu jsou následující:

 

-      spolužáci pozitivně testovaného žáka pokračují v prezenčním vzdělávání

 

-      pozitivně testovaný žák podstoupí PCR test, pokud bude i tento pozitivní, žák musí na 5 dní do karantény.

 

Testují se také všichni zaměstnanci škol (v MŠ 2x). V případě pozitivního testu je postup stejný jako u žáků.

 

 

 

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

informace pro rodiče-v letáku

 

Vánoční koncert - https://youtu.be/mB0vZUbogjA

Přejeme příjemný poslech.

 

Plošné celorepublikové testování

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE
POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

příloha

 

COVID VE ŠKOLÁCH-kdo za co zodpovídá

VYDÁNO MŠMT

 

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

15. - 19. 11.: 12. týden (sudý)

 

 

: Provoz 6.00 – 16.30.

 

: Pokračuje doučování žáků …

15. 11. Testování žáků 1. – 9. r. (resp. další den v týdnu po návratu), ve svých třídách, nejlépe již od 7.20

16. 11. Jumping Drums, bubenické vystoupení pro 1. - 5. r., 60,-

18. 11. Pokusy v chemii, 8. r., 1. – 2. VH, 9. r., 3. – 4. VH

8. B, 9. v karanténě do 16. 11., v případě negativního PCR testu možný návrat do školy (více viz Karanténa aktuálně)

Změna programu není vyloučena

 

Školní družina: Ranní družina od 6.30. Provoz do 17.00.

 

Školní stravování - systém e-strava. Tento týden vybíráte ze dvou nabídek. Info u paní vedoucí ŠJ: 606 058 171. Pamatujte na odhlašování i v souvislosti s karanténami. Pro případ odpadnuvší „dvojky“ a „nevhodnosti“ jedničky doporučuji dohodnout se u paní vedoucí na alternativě (prosím jen u akutního problému s potravinou). 

 

Aktuální informace MŠMT od 1. 11. 2021

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).

Nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména TV, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

 

Nově se hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

·        osobám do dovršení 18 let věku,

·        osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

·        osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

 

 

 

 

Karanténa aktuálně 11. týden

Informace z KHS (M. Pisáková, DiS):