Novinky

Karanténa účastníků ŠD z 1. a 2. ročníku

KHS (Mgr. P. Hrozková) účastníkům ŠD (32 žáků) tohoto týdne z 1. a 2. ročníku.

Všichni žáci a ostatní osoby, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou,musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu (14. 10.).

 

Tato karanténa je 14 dnů + musí absolvovat PCR test nejdříve 5. - 7. den od kontaktu s Covid pozitivní osobou.

 

Karanténa znamená, že :

 

· nikam nesmí chodit

 

· musí být doma, maximálně na zahradu u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo    domácnost

 

· po dobu karantény nesmí docházet k návštěvám,dbejte na to hlavně u starších osob a chronicky nemocných

 

Prosíme o dodržování těchto opatření, děti nemusí vykazovat žádné příznaky nemoci a přesto mohou být infekční.

 

V případě zdravotních potíží u dětí, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Pokud by rodič potřeboval vystavit „Paragraf-karanténu“,rovněž kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není.

 

Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická opatření (rozestupy, respirátory/roušky, atd.)

Tématické zařazení:

 » Novinky