Novinky

15. - 19. 11.: 12. týden (sudý)

 

 

: Provoz 6.00 – 16.30.

 

: Pokračuje doučování žáků …

15. 11. Testování žáků 1. – 9. r. (resp. další den v týdnu po návratu), ve svých třídách, nejlépe již od 7.20

16. 11. Jumping Drums, bubenické vystoupení pro 1. - 5. r., 60,-

18. 11. Pokusy v chemii, 8. r., 1. – 2. VH, 9. r., 3. – 4. VH

8. B, 9. v karanténě do 16. 11., v případě negativního PCR testu možný návrat do školy (více viz Karanténa aktuálně)

Změna programu není vyloučena

 

Školní družina: Ranní družina od 6.30. Provoz do 17.00.

 

Školní stravování - systém e-strava. Tento týden vybíráte ze dvou nabídek. Info u paní vedoucí ŠJ: 606 058 171. Pamatujte na odhlašování i v souvislosti s karanténami. Pro případ odpadnuvší „dvojky“ a „nevhodnosti“ jedničky doporučuji dohodnout se u paní vedoucí na alternativě (prosím jen u akutního problému s potravinou). 

 

Aktuální informace MŠMT od 1. 11. 2021

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).

Nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména TV, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

 

Nově se hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

·        osobám do dovršení 18 let věku,

·        osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

·        osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky