Novinky

Nedělní info

3. – 7. 10.: 6. týden (sudý)

 

 

:

Provoz 6:00 – 16:30.

 

Praxe 2 žákyň SŠ.

 

3. 10. Muzikohrátky, 9 h

 

 

3. 10.: Divadlo loutek Ostrava, Hodina Komenského, 3. - 5. r., odj. 7:30, návrat cca 10:30, zodpovídají Mgr. G. Klimková, Mgr. J. Sýkorová a J. Poloková

 

5. 10.: Vystoupení Jumping Drums, 1. - 5. r., 10 h

 

5. 10.: Vystoupení Jumping Drums, 6. – 9. r., 11 h

 

Pokračování testování Scio (M, ČJ, OSP), 6. a 9. ročník

 

Legislativa a poznámka

 

Při třídních schůzkách se objevily poznámky k problematice náušnic, piercingu … v hodinách tělesné výchovy. Škola se nemůže zbavit zodpovědnosti při případném úrazu (nutno uvedené náušnice, kroužky apod. sundat nebo přelepit). Neposílejte tiskopisy o přebírání zodpovědnosti ze strany zákonných zástupců pro případ úrazu. Nemají žádnou váhu. Přikládám z OZ § 2898: „Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.“

 

Další zmínka byla k zajišťování dopravy případnou společností ČSAD Havířov. Jen upozorňuji, že tato společnost již 3 roky de iure neexistuje. Patří pod společnost Transdev, která již neposkytuje zvýhodněné balíčky pro školy. Je jednoduché si ověřit, které dopravce využívají samotné havířovské školy a proč tomu tak je. Všichni máme zájem o ekonomický provoz, jsou však situace, kdy jsme rádi, že vůbec nějakého dopravce na uvedený termín najdeme.    

 

Děkuji, Petr Fikoczek

 

Školní družina: Ranní družina od 6:30. Provoz do 17:00.

 

Školní stravování - systém e-strava. Informace u paní vedoucí ŠJ: 606 058 171. Pamatujte na odhlašování, pouze první den nemoci je možné odebrat stravu za cenu při vzdělávání. Pak již vždy za cenu pro cizího strávníka (80,-). Pro případ odpadnuvší „dvojky“ a „nevhodnosti“ jedničky doporučuji dohodnout se u paní vedoucí na alternativě (prosím jen u akutního problému s potravinou).

 

Tématické zařazení:

 » Novinky