Organizace dne

  Organizace dne v MŠ:

 

 

 

6,30    -  9,30  =         scházení dětí, ranní hry dle volby dětí

            =         ranní činnosti

                              =         didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní  učení)

                                          ve skupinkách a individuálně

                              =         jazykové chvilky, dechová cvičení apod.

                              =         individuální péče o děti s poruchou výslovnosti

                              =         individuální činnosti – vycházejí ze stupně vývoje každého

                                         dítěte

           =         ranní kruh, pohybové chvilky, hygiena, svačina

9,30    - 11,30       =         pobyt venku, hygiena

11,30  - 12,15       =         oběd, hygiena, převlékání k odpočinku, pohádka

12,15  - 14,15       =         MD – odpočinek, spánek

                                          SD – náhradní nespávací aktivity

                             =         péče logopedická a speciálně pedagogická

14,15  - 14,45       =         hygiena, tělovýchovná chvilka, svačina

14,45  - 16,30       =         odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí,

                                          pokračování didakticky cílených činností)