Mateřská škola

Motto :
Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale květina, kterou je třeba zušlechtit.

Mateřská škola

Funkce

Mgr.Holková Silvie

vedoucí učitelka

Chobotová Michaela

učitelka

Bc.Rajnochová Barbora

učitelka

Šteffková Šárka

učitelka

Musiolová Hana

AP

Správní zaměstnanci:
Pavla Pekárková, 
Telefonní číslo MŠ : 558 664 276
Mateřská škola disponuje třemi třídami s potřebným vybavením, dětskými WC,dvěma šatnami a umývárnou.
Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin
Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu, který jsme si vytvořily na základě Rámcového vzdělávacího programu v práci MŠ. ŠVP je rozdělen do 5 integrovaných bloků, jsou v něm i kompetence MŠ , roční plán a další přílohy.