zpráva o kontrole

 

Zpráva o kontrole SR při ZŠ Dolní Domaslavice

 

 

.

Zkontrolováno bylo vedení pokladní knihy za období září 2010-srpen 2011.

Dále byly zkontrolovány pohyby na běžném účtu č.151734538/0300.

Jak u vedení pokladní knihy, tak u vedení běžného účtu nebylo shledáno žádných závad.

 

 

V Dolních Domaslavicích 12.10.2011

 

Za kontrolní komisi :  pí. Fikoczková I.

 

                                 pí. Němcová L.