Směrnice o výši a úhradě stravného


 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek,

příspěvková organizace

 

Č.j. ZMSDD 319/2021

Směrnice

 o výši a úhradě stravného

 

 

Na základě novelizace vyhlášky č.107/2005 o školním stravování, stanovuji cenu obědu podle věku dítěte od 1. 9. 2021:

 

      -          3-6 let             přesnídávka + pitný režim                 10,--

                                               přesnídávka + oběd + pitný režim     23,--

                                               svačina + pitný režim                          9,--   

                                               celodenní strava + pitný režim          42,--

 

                        7-10 let           přesnídávka + pitný režim                 11,--                                                                                                    přesnídávka + oběd + pitný režim     26,--

                                              svačina + pitný režim                        10,-- 

                                              celodenní strava + pitný režim           47,--

 

 

       -          7-10 let           oběd                                                   28,--

 

                        11-14 let         oběd                                                   30,--

 

                        15 a více let    oběd                                                   32,--

 

 

 

cizí strávníci  -                      oběd                                                   70,--

 

 

     Dětští strávníci jsou zařazováni do věkových skupin strávníků na dobu školního roku (končí 31. 8.), ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků.

 

     Způsob placení stravného je zpětné inkaso k 20. dni následujícího měsíce, popřípadě v hotovosti u vedoucí ŠJ.

 

Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2021 a ruší směrnici z 1. 9. 2020

 

                                                                                       Mgr. Petr Fikoczek          

 

                                                                                           ředitel školy