Informace pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky
https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0392

 

Informace ŠJ pro strávníky

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0392

S účinností od 1. 9. 2016 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Od 1.9.2016 zanikají stravenky. Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno dítě odhlásit telefonicky na čísle 558 664 225 do 7.30 hod daného dne nebo si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:15 - 13:00 hodin.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST - NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 62,- Kč.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 606 058 171 nebo 558 664 225

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:

 Na internetu zadat"
 
https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, O-odhláška.
Objednávky jídla č.2 končí dva pracovní dny předem v 13 hod. Pokud si oběd č.2 objedná méně než 20 strávníků bude se v ten den vařit pouze oběd č.1./tzn. všichni strávníci budou mít oběd č.1/

Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice): klikneme na číslo identifikace 0392
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - malé počáteční písmena jméno a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul.V mateřské školce zadáte místo čipu 4-místný kód, který děti dostanou při nástupu do zařízení. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.


Cena čipu je 85,-Kč. Prodej bude probíhat u vedoucí ŠJ.

UPOZORNĚNÍ:
V mateřských školách se bude dětem automaticky podávat oběd č.1.


UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice tel:558 664 225
vedoucí: L.Moráňová

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Školní jídelna  » Informace pro strávníky