Školní družina

 Školní družina je zařízením pro volný čas dětí po vyučování. Je součástí ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice.

 

Školní družina 

Funkce                 

Uhrová Pavlína

vedoucí vychovatelka

Adamcová Ivana

vychovatelka

Poloková Jaroslava

vychovatelka

Bc.Trnčíková Iveta

vychovatelka

Szpyrcová Magdaléna

vychovatelka