Školní jídelna

Seznam pracovníků školní jídelny:
Příjmení a jméno
Funkce
Moráňová Lenka
vedoucí školní jídelny
Novotná Helena
kuchařka
Jiřičná Martina kuchařka
Bérešová Kamila
pracovnice provozu
Pončová Ludmila
kuchařka
Zařazení žáků podle věkových kategorii
o Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č. 2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozděleni dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.
o Rozdělení žáků:
Strávnici 7-10 let
Strávnici 11-14 let
Strávnici 15 a více

 vedoucí školní jídelny:  tel. č. 606 058 171

 

 

 

 

Ceny stravného ve školní jídelně od 1. 9.2021