Školní jídelna

Seznam pracovníků školní jídelny:

Školní jídelna

Funkce

Moráňová Lenka

vedoucí ŠJ

Novotná Helena

kuchařka

Pončová Ludmila

kuchařka

Jiřičná Martina

kuchařka

Bérešová Kamila

pracovnice provozu

 

Zařazení žáků podle věkových kategorii

 

o Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č. 2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozděleni dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 

o Rozdělení žáků:

 

Strávnici 7-10 let

Strávnici 11-14 let

Strávnici 15 a více

 

 vedoucí školní jídelny:  tel. č. 606 058 171