Žákovský parlament

je tvořen zástupci jednotlivých tříd 1. a 2. stupně. Každá třída má v parlamentu dva své zástupce, kteří reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během schůzí se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd. Žáci zde mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se tak aktivně do provozu školy. Dále se zde zástupci tříd dovídají aktuální informace týkající se chodu školy.
Schůze parlamentu se koná 1x měsíčně. Během nadcházejícího dne pak členové parlamentu seznamují ostatní žáky se závěry schůze.