Menu
Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice
ZŠ a MŠDolní Domaslavice

Přijetí do MŠ

Přijímaní dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.

Ředitel stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

O přijetí a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitel školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Vzorová kritéria pro přjímání dětí

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice,

okres Frýdek – Místek

ZMSDD 111/2023

        KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ

 

Ředitel Mateřské školy Dolní Domaslavice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

                                   

Kritérium

Upřesnění

BODOVÉ OHODNOCENÍ

A) Podání žádosti*

1 krát (2019, 20, 21, 22)

2

(opakované podání žádosti)

2 x (v období 2019 až 2022)

4

 

3 x (v období 2019 až 2022)

6

 

4 x (v období 2019 až 2022)

8

B) Trvalý pobyt dítěte **

V obci Dolní Domaslavice

20

 

Ve smluvní a spádové obci ZŠ

5

 

V ostatních obcích

0

C) Věk dítěte ***

2 roky

0

 

3 roky

10

 

4 roky

20

 

5 let

30

D) Individ. situace dítěte

MŠ, ZŠ navštěvuje sourozenec(i)

10

 

Dítě k celodennímu provozu

15

E) Za každý den od data

Dvouletí

0

narození v přecházejícím

Tříletí

0,027

školním roce do 31. 8. 2023

Čtyřletí

0,027

                                 

* Kritérium za předchozí zápisy (od roku 2011), které lze uplatnit k načítání pro další období

 

** Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obcí. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

*** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky, poté jsou přijímány děti podle věku, nejdříve čtyřleté, následně tříleté. Dle § 24 odst. 3 školského zákona budou vždy upřednostněny děti starší tří let s místem trvalého pobytu nebo místem pobytu (cizinci) v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) - Dolní Domaslavice. Až pak mohou být případně přijaty děti z ostatních obcí starší tří let. Věk se počítá k 31. 8. 2023 včetně.

 

V případě odvolání může být v ojedinělých případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte.

 

Počet přijímaných dětí je 11. MŠ je povinna přijmout dítě až do plné kapacity (§ 34 odst. 3 školského zákona).

 

Žádost mohou zákonní zástupci, kteří nemají zájem o prezenční formu (4. 5. od 8 do 16 h u ZŘŠ pro MŠ), podat také následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: 64mmcuh
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nejpozději 4. 5. 2023)
  • osobním podáním ve škole (na podatelně nebo do schránky na škole)

 

MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

 

Nahlížení do spisu. Účastníkům, jejichž žádosti nebude vyhověno, je třeba umožnit vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). Podstatou je informovat žadatele, že je ukončeno shromažďování podkladů rozhodnutí a že se k nim může vyjádřit. Termín 12. 5. od 8 do 12 h u ZŘŠ pro MŠ.

 

 

        

V Dolních Domaslavicích dne 13. 4. 2023                        Mgr. Petr Fikoczek

                                                                                                   ředitel školy

 

Lhůta pro rozhodnutí běží od úředního termínu pro zápis do MŠ, kterým je 4. 5. 2023!

 

Zápisní list a Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno vytisknout (stáhnout) z webových stránek školy (Rodiče – ke stažení).

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Pranostika na akt. den

Svatý Jeroným, bez dřeva zatopil.

Svátek a výročí

Svátek má Jeroným

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den překladatelů

Zítra má svátek Igor

Počasí

dnes, sobota 30. 9. 2023
slabý déšť 17 °C 12 °C
neděle 1. 10. oblačno 19/10 °C
pondělí 2. 10. oblačno 22/13 °C
úterý 3. 10. déšť 24/14 °C

Dotační tituly